2016-10-24

over ons

wat doen we

Ohsevensix  creëert maatschappelijke waarde met placemaking, economische waarde met (stedelijke) ontwikkeling en culturele waarde met architectuur. In alle processen stellen we de eindgebruiker centraal. Imagineering is onze tool, liefde de weg en waardecreatie het doel.

we connect past and future to define the present

Een plan krijgt gelaagdheid en is meer verankerd als er verbinding in wordt gelegd met het verleden. Dat hoeft niet te betekenen dat het verleden van de plek prominenter wordt dan het heden. Goede architectuur vertelt een verhaal. Oude architectuur en hele goede architectuur vertellen meerdere verhalen.

Storymaking & Placemaking

We make stories. Taal is bij ons het vertrekpunt van het ontwerpproces. Alles begint met een goed verhaal. Pas daarna volgt het beeld, met onderzoekende schetsen. De vorm komt als laatste aan bod en volgt het concept en de functie.

We make places. We ontwerpen een plek, een stede. We zijn dan ook meer stedebouwers dan stedenbouwers. De fysieke leefomgeving kent verschillende schaalniveaus: landschap, stedebouw, architectuur, interieur, product. We houden van een integrale benadering die de schaalniveaus overstijgt, vanuit samenwerking met andere disciplines.

ohsevensix-site-txt01

intelligente oplossingen voor complexe vraagstukken

Daarbij houden we in gedachten de quote van Jacob Cats: “Sorry dat ik u een lange brief gestuurd heb, ik had geen tijd voor een korte.” Of de Engelstalige variant: “If you can’t explain it simply, you don’t understand it truly.” Het neemt wat tijd om tot een krachtige, puntige oplossing te komen. Tijd voor denkwerk, voor experiment, onderzoek en het schrijven van een goed verhaal. Pas daarna krijgt het ontwerp een fysieke vorm. We bedenken ontwerpprocessen die tot goede ontwerpen leiden. We kijken strategisch naar de (beleids-) doelen van onze opdrachtgever.

herbestemming en herontwikkeling

Wij zijn geen restauratiebureau. Het minutieus terugbrengen naar een heilig verklaard moment in de tijd vinden we een rare gedachte. Het is veel leuker om de verhalen die aan een gebouw verbonden zijn uit het verleden naar boven te halen en daar weer nieuwe verhalen aan toe te voegen. Sommige verhalen zijn interessant om door te vertellen, andere minder. Dus we zijn selectief in wat we bewaren. En we zijn zeker selectief in welke onderdelen van de historie we in de spotlights plaatsen. Dat kan soms door het contrast te zoeken tussen nieuw en oud, vaak ook door de synergie te zoeken tussen verleden en toekomst.

van krimp een kans maken

Tot 2030 zijn er verschuivingen voorzien in de bevolkingssamenstelling van Nederland die leiden tot krimpgebieden, regio’s waar het aantal huishoudens met een woning zal afnemen. In plaats van dit als een bedreiging te zien benaderen we het als een kans. Tijdens het BNA ontwerp lab Krimp voor Zeeland is ervaring opgedaan met dit thema.

samenwerken in een ontwerpatelier

OhSevenSix heeft een kleine vaste kern. Daaromheen verbinden we per project ontwerpers en ingenieurs die ons aanvullen. We kiezen voor kwaliteit en voor synergie. Het voordeel van een ontwerpatelier is dat je feedback krijgt van steeds wisselende mensen. Dat houdt ons wakker en fris en zorgt dat we levenslang blijven leren.

internationale uitwisseling

Er valt veel te ontdekken op deze planeet en samenwerking met buitenlandse collega’s werkt verrijkend. We onderzoeken de verschillen, in de wetenschap dat uiteindelijk alles één is. Omgekeerd kunnen we als Breda’s bureau voor frisse nieuwe inzichten zorgen in buitenlandse opdrachten.

ohsevensix-site-txt02

OhSevenSix is rechtsopvolger van frank toeset architect avb

2015 – present | OhSevenSix | founder & architect, urbanist, imagineer
2015 – present | @rtoo’s  | founder & designer
2014 – present | Djibouti Projects | founder & chairman
2014 – 2018 | D66 Breda | council member
2011 – 2016 | (w)eet ‘t | founder & chairman
2005 – 2016 | frank toeset architect avb | founder & architect
2006 – 2014 | Stichting Architecten Bouwers | founder & chairman
2009 – 2010 | Gebouw F | moderator
2008 – 2009 | BWT training Amsterdam | lecturer/teacher
2008 – 2009 | Ontwerplab Krimp Zeeland @ BNA | member
2002 – 2003 | architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt | project architect
2001 – 2002 | luijten|smulders architecten | project architect
1999 – 2001 | TJJLP | founder & partner
1997 – 2000 | One Architecture | project architect/designer
1991 – 1997 | architectenbureau Hoogeveen bv | project leader
1990 – 1991 | Boparai Associates | assistent designer