Storymaking & Placemaking

“OhSevenSix ontwerpt en begeleidt transities en transformaties in het ruimtelijk domein”

We make stories. Taal is bij ons het vertrekpunt van het ontwerpproces. Alles begint met een goed verhaal. Pas daarna volgt het beeld, met onderzoekende schetsen. De vorm komt als laatste aan bod en volgt het concept en de functie.

We make changes. OhSevenSix ontwerpt en begeleidt transities en transformaties in het ruimtelijk domein. Onze focus ligt op het proces. Herbestemming van erfgoed is een veranderproces. Het opstellen van een Omgevingsvisie met een gemeente is een veranderproces. Bij onze transities spelen innovatie en participatie een sleutelrol.

We make places. We ontwerpen een plek, een stede. We zijn dan ook meer stedebouwers dan stedenbouwers. De fysieke leefomgeving kent verschillende schaalniveaus: landschap, stedebouw, architectuur, interieur, product. We houden van een integrale benadering die de schaalniveaus overstijgt, vanuit samenwerking met andere disciplines.

OhSevenSix is proud member of: